Close x

Food

  • Beijing Roast Duck Da Dong Duck Restaurant CNY298 for a whole duck (will feed three/four) F1-F2, Nanxincang Business Building, 22 Dongsitiao Jia, Dongcheng District
  • Jiaozi — Chinese Dumplings Mr Shi's Dumplings CNY20–30/plate (15 jiaozi) 74 Baochao Hutong, Gulou Dong Dajie
  • Jing Jiang Rou Si — Shredded Pork in Beijing Sauce Jin Ding Xuan RestaurantCNY60/person (for an entire meal) 77 Hepingli Street, Dongcheng District